Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

Välkommen till Vi-S

(vi med språkstörning)

Föreningen består av vuxna personer med språkstörning.

 

Vi -S syfte är att:
Medlemmarna ska ges möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter
och stötta varandra.

Medlemmarna ska skaffa sig kunskap om sitt handikapp så att man
ska kunna informera om handikappet.

Medlemmarna ska påverka och ställa krav på samhället så att man
kan få sina rättigheter tillgodosedda.

Det går även bra att bli stödmedlem.

Medlemsavgiften är 175 kr/år för språkstörning och 130 kr/år för stödmedlemmar. Man kan också sätta in valfritt belopp till förmån för föreningen på postgiro: 72 73 45-1     

Kontaktperson:

Håkan Nylander
Epost: nylander.hakan@telia.com
RINGA: 0703483575


I styrelse där sitter 7 personer.
Vi träffas fyra gånger om året.
Det är en storträff och ett årsmöte med alla medlemmar i föreningen.
Däremellan träffas enbart styrelse två gånger för att planera de stora
träffarna.

Till storträffarna brukar vi bjuda in någon som pratar om något intressant
ämne.

Vi brukar också gå ut tillsammans och äta och ibland har vi spelat
innebandy mot personalen på Hällsboskolan.

Språksvårigheter är ett dolt handikapp. Det syns inte utanpå.

Typiskt för handikappet är att man har svårt att uttrycka sig muntligt och
har svårt att förstå vad andra säger.

En medfödd språkstödning förekommer sällan ensam utan man har också
ofta andra problem.

speciellt svårt att förstå blir det när man är stressad och det händer
oplanerade saker.

Man hänger inte inte med när någon läser för fort och använder svåra ord.

en del av oss har också svårt med grammatiken.

Ett vanligt problem är att man har dåligt korttidsminne. Det ställer bl.a.
till problem när man ska ljuda långa ord.

man kan också ha svårt att koncentrera sig och ha dålig uthållighet.

Matematik kan vara svårt eftersom det är svårt att läsa sig till och förstå
matematika problem.

Eftersom språket blivit allt mer viktigt i samhället är det ett stort
handikapp att vara språkstörning ! !

 

.